logo

Sa taas na 37 talampakan, ang 'Split-Rocker' na nakabalot sa bulaklak ni Jeff Koons ay humihiling ng buong pagmamahal.

Ang pinakakapansin-pansing art piece ng Glenstone ay isa ring horticultural feat, na itinanim ng 24,000 annuals at masusing inalagaan ng isang dedikadong team.

Ang florist na ito ay nagsimulang mag-alaga ng mga may sakit na orchid sa gilid. Siya ngayon ay nag-aalaga ng 13,000.

Tinutugunan ng Art Chadwick ang isang pangangailangan na parehong walang katotohanan at, sa mundo ng hortikultura, hindi natutugunan.