logo

Isinasaalang-alang ng Justice Dept. ang ugnayan sa pagitan ng reporter at source bago palihim na maghanap ng mga rekord

Ang dating kawani ng Senado na si James Wolfe ay umamin na hindi nagkasala noong Miyerkules sa pagsisinungaling sa FBI.