logo

Aling mga pagbisita ng non-covid na doktor ang dapat mong gawin, panatilihin, ipagpaliban o gawin sa pamamagitan ng telemedicine?

(iStock)

Sa pamamagitan ngJenna Birch Mayo 5, 2020 Sa pamamagitan ngJenna Birch Mayo 5, 2020

Noong huling bahagi ng Marso, ang Centers for Disease Control and Prevention inirerekomenda na ang mga hindi pang-emergency na tagapagbigay ng medikal na ipagpaliban ang mga nakagawiang o elective na pagbisita mula sa mga pasyente upang mapanatili ang mga kagamitang pang-proteksyon tulad ng mga maskara at upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng covid-19, ang sakit na dulot ng novel coronavirus.

Mga tip para sa pagsisimula at pagsulit ng therapyArrowRight

Ngunit mayroong isang agwat sa pagitan ng kung ano ang elektibo at kung ano ang hindi, na may takot at hindi pagkakaunawaan na pumupuno sa kawalan. At may dumaraming ebidensya na ang mga pasyente ay maaaring hindi bumisita sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan kapag kailangan nila, umiiwas sa mga opisina ng mga doktor at emergency room, kahit na sa mga pinakakagyat na kaso, dahil sa takot na mahawaan ng covid-19.

Bagama't nangingibabaw sa balita ang nobelang coronavirus, hindi pa rin nawawala ang iba pang problema sa kalusugan. Kaya, kailan mo dapat makita ang iyong doktor? At dapat mo bang gawin ito sa pamamagitan ng personal na appointment o telemedicine?

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ang unang taong lalapitan para sa gabay ay ang iyong doktor sa pangunahing pangangalaga o may-katuturang espesyalista. Maaari mo ring tingnan online para sa payo: Maraming mga medikal na organisasyon, gaya ng American Academy of Pediatrics at ang American College of Allergy, Asthma, at Immunology , ay nagbigay ng mga rekomendasyon para sa mga practitioner at pasyente sa kanilang mga website. Tandaan na ang ilang estado ay may mga panuntunan tungkol sa kung aling mga appointment at pamamaraan ang maaaring magpatuloy. Nag-iiba-iba ang mga panuntunang ito at patuloy itong gagawin habang pinapadali ng ilang estado ang mga paghihigpit habang ang iba ay nagpapanatili ng mga panuntunan sa pananatili sa bahay.

Bilang karagdagan sa mga mapagkukunang iyon, narito ang ilang pangkalahatang mga alituntunin tungkol sa kung paano magpatuloy sa iyong pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng pandemya.

Kailan ako dapat pumunta sa emergency room?

Napansin ng mga doktor sa buong bansa na ang mga pasyente na may mga atake sa puso , apendisitis at banayad na stroke ay darating nang mas maaga kaysa sa nararapat sa emergency room. Hindi namin gustong maantala ng mga tao ang pagkuha ng emergency na pangangalaga, sabi ni Alyson B. Goodman, isang pediatrician, medical epidemiologist at kinatawan mula sa At Risk Task Force ng CDC sa covid-19 emergency response.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Dapat kang pumunta sa ER kung nakararanas ka ng mga sintomas na maaaring magdulot ng panganib sa buhay o magdulot ng pinsala kung hindi agad matugunan ang mga ito. Kasama sa mga halimbawa ng mga sintomas na ito ang pananakit ng dibdib, kahirapan sa paghinga, paglaylay ng mukha, panghihina ng braso o kahirapan sa pagsasalita, o matinding pinsala o trauma, sabi ni Goodman. Katulad nito, kung ikaw ay nasa matinding sakit, hindi ka dapat mag-atubiling tumawag sa 9-1-1 o pumunta sa isang ER.

Kailan ko dapat tawagan ang aking doktor?

Marahil ay napansin mo ang abnormal na pamamaga sa isa sa iyong mga paa, pananakit sa iyong tiyan, kakaibang bukol o biglaang pagtaas ng timbang. Ayon kay Goodman, pinakamainam na dapat mong tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga kagyat na sintomas na hindi nangangailangan ng pagbisita sa ER. Kung wala kang doktor sa pangunahing pangangalaga, maaari kang tumawag o humingi ng lokal na klinika ng agarang pangangalaga.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Si Jacqueline Fincher, isang practicing internist at presidente ng American College of Physicians, ay nagsabi na kung ang mga pasyente na may mga dati nang kondisyon ay nakabuo ng bago, lumalalang sintomas, madalas niyang kailanganin silang makita sa kanyang opisina. Ang mga ito ay mga pasyenteng may mga medikal na isyu tulad ng hypertension, diabetes, mataas na kolesterol, sakit sa puso o sakit sa bato, kasama ng pagbabago sa katayuan sa kalusugan, tulad ng pamamaga sa mga binti, igsi ng paghinga, pananakit ng dibdib o temperatura. Sa isang talamak na karamdaman sa itaas ng talamak, talagang mahirap suriin sa naaangkop na paraan sa pamamagitan ng telehealth, sinabi ni Fincher. Mas gusto niya na ang mga naturang pasyente ay tumawag sa opisina sa halip na mag-email o gumamit ng portal ng pasyente, para makapag-triage siya sa telepono at malamang na pasukin sila.

Alagaan ang iyong sarili sa panahon ng pandemya, mula ulo hanggang paa

Nakikita rin ng mga espesyalista ang mga pasyente para sa patuloy o agarang mga isyu, kaya hindi ka dapat mag-atubiling tumawag sa kanilang mga opisina, alinman. Si Amie Gupta Sessa, isang board-certified dermatologist sa Lutherville, Md., ay sinusuri pa rin ang mga pasyente sa opisina. Tinatawag namin ang ilan sa aming mga pasyente na 'frequent fliers,' sabi niya. Lumalaki sila ng mga kanser sa balat kada ilang buwan. Para sa mga taong iyon, tiyak na nag-aalala kami na hindi sila papasok, at makikita natin sila sa loob ng tatlong buwan at magiging malaki ang paglago. Para sa mga kasong iyon, sasabihin ko, 'Available kami, at gusto naming alagaan ka.'

Aling mga personal na appointment ang dapat kong panatilihin?

Ang ilang mga isyu sa kalusugan ay mangangailangan ng isang personal na pagbisita, sabi ni Conor Delaney, isang colorectal surgeon at chairman ng Digestive Disease and Surgery Institute sa Cleveland Clinic. Ang ilang mga bagay ay hindi gumagana nang maayos para sa telehealth, aniya. Anumang bagay na nangangailangan ng pisikal na pagsusuri, o isang pormal na pagtatasa bago gamutin, ay kailangang gawin nang personal.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ang ilang mga pasyente ng allergy ay kailangang mapanatili ang mga appointment, ayon kay Marc Goldstein, direktor ng Asthma Center sa Philadelphia at pinuno ng allergy at immunology sa Pennsylvania Hospital. Para sa mga in-office therapies, allergy immunotherapy [allergy shots] o biologic na paggamot para sa hika, kailangan ng mga pasyente ang mga regular na paggamot upang mapanatili ang benepisyo ng therapy, aniya. Para sa mga taong may allergy at hika, ang mga allergy shot ay hindi lamang nakakabawas ng mga sintomas ng allergy; nakakatulong din sila sa pagkontrol ng mga asthma flare-up na maaaring magpadala ng pasyente sa ospital, sabi ni Goldstein.

Ang mga pagbabakuna para sa mga bata hanggang 24 na buwang gulang ay inirerekomenda pa rin gaya ng dati, sabi ni Goodman. Para sa mga bagong silang na may immune system na hindi pa ganap na nabuo, na nangangailangan din ng pare-parehong pagsusuri sa timbang, mahalagang patuloy na magpatingin sa kanilang mga pediatrician sa iskedyul.

Mga pasyente na tumatanggap panggamot sa kanser o sa mga naka-on dialysis kailangan ding pumunta sa lahat ng kanilang regular na nakaiskedyul na appointment. Ang ibang mga regular na pagbisita sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring mangailangan ng maingat na talakayan sa iyong provider. Halimbawa, ang American Physical Therapy Association ay nagpapayo mga physical therapist na maingat na isaalang-alang kung ang panganib ng pagkakalantad sa COVID-19 ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo ng agarang paggamot, pagsasaayos ng mga plano sa paggamot o muling pag-iskedyul ng mga appointment nang naaayon.

Mapapagaan ba ng therapy ang iyong stress sa coronavirus? Paano magpasya, kung ano ang aasahan at kung saan ito mahahanap.

pinakamahusay na air purifier para sa covid

Bagama't ilang pagbisita para sa mga buntis na pasyente , tulad ng supplement counseling, ay maaaring gawin sa pamamagitan ng telehealth, ang iba pang pangangalaga sa prenatal, tulad ng mga ultrasound at lab work, ay kailangang kumpletuhin sa isang opisina. Makipag-usap sa iyong OB/GYN; ilang babae ay maaaring ilagay sa a binagong iskedyul ng pangangalaga sa prenatal na may halo ng virtual at in-person na appointment para mabawasan ang potensyal na pagkakalantad sa covid-19.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Kung hindi ka sigurado kung ang iyong appointment ay kwalipikado bilang mahalagang pangangalaga sa iyong estado, tumawag nang maaga. Halimbawa, ang mga paggamot sa pagkamayabong na sensitibo sa oras ay na-pause kaagad pagkatapos magsimula ang pandemya, ngunit ang ilang klinika sa New York ay nagpatuloy kamakailan sa personal na pangangalaga pagkatapos ni Gob. Andrew M. Cuomo (D) itinalagang fertility treatment bilang mahalagang gamot sa isang executive order noong Abril.

Aling mga appointment ang maaaring gawin sa pamamagitan ng telemedicine?

Maraming mga doktor ang nakakakita pa rin ng mga pasyente nang harapan, ngunit halos. Ayon kay Patrice A. Harris, isang psychiatrist at presidente ng American Medical Association, kahit na walang one-size-fits-all na istilo ng appointment, maaaring asahan ng isang pasyente na makipag-videoconference sa kanilang doktor upang talakayin ang anumang mga bagong sintomas, kasaysayan ng medikal, isang listahan ng gamot at lahat ng karaniwang impormasyon na maaari nilang ibahagi sa isang regular na pagbisita. Hindi lang nila magawa ang pisikal na pagsusuri, aniya. Sa huli, dapat nilang asahan ang tipikal na ibinahaging proseso ng paggawa ng desisyon at bukas na pag-uusap tungkol sa pangangalagang medikal na magkakaroon sila sa isang karaniwang pagsusuri.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ang Telehealth ay mabuti para sa pamamahala ng mga malalang kondisyon, lalo na dahil ang ilang mga pasyente na may ganitong mga kondisyon ay nasa high-risk group para sa covid-19. Kailangan pa rin ng mga tao na magkaroon ng diabetes at hypertension na pinamamahalaan, sabi ni Harris. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa paggamit ng telehealth upang matiyak na ang pangangalaga ay hindi maaantala. Nais naming tiyakin na mayroon silang mga paraan upang makakuha ng pangangalaga.

Para sa mga pasyenteng may malalang kondisyon na mas madalas na pumapasok para sa mga pagbisita, hinihikayat sila ni Fincher na mag-order ng mga blood pressure cuff, glucometer at timbangan kung wala pa silang kagamitang ito sa bahay.

Sinabi ni Delaney na ang mga virtual na appointment ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga postoperative na pasyente o para sa mga may mga kondisyon tulad ng Crohn's o colitis na maaaring mangailangan ng mga simpleng pagsasaayos sa kanilang pangangalaga. Katulad nito, ang mga pasyente na regular na nagpapatingin sa isang mental health practitioner ay karaniwang maaaring mag-convert sa mga appointment sa telemedicine; maraming mga psychiatrist nakakakita pa rin ng mga pasyente halos sa panahon ng pandemya ng coronavirus.

Quarantine survival tips para sa mga extrovert at perfectionist — at sa mga nakatira kasama nila

Kung mayroon ka lang mga tanong para sa iyong doktor, maaaring tama rin para sa iyo ang telehealth. May mga pasyente ang Goldstein na may mga isyu sa paghinga na gumagamit ng telemedicine upang magtanong kung paano nila dapat lapitan ang pandemya. Ang telemedicine ay higit pa tungkol sa payo, o kung nasaan sila sa kanilang mga sintomas at alalahanin na maaaring mayroon sila, aniya. Para sa marami, ito ay isang mahusay na paraan upang itanong ang kanilang mga katanungan. Marami sa aking mga pasyente na may hika ang nagtatanong tungkol sa kanilang panganib na magkaroon o magkaroon ng mga komplikasyon sa covid, na maaari kong tugunan sa pamamagitan ng telepono.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Para sa nonemergencies na maaaring nangangailangan ng personal na pangangalaga, maaari ka ring magsimula sa telehealth. Sinusubukan naming subukan ang lahat sa pamamagitan ng telederm, sabi ni Sessa, ang dermatologist. Sabihin para sa isang pantal, gusto naming malaman kung gaano ito kalubha, kung ito ay blistering, ito ba ay nangyayari sa loob ng tatlong taon o isang linggo - ang katalinuhan nito. Mayroon ba silang iba pang mga sistematikong isyu, pati na rin? May sakit ba sila? Nakakatulong ito sa kanya na matukoy kung ang isang pasyente ay nangangailangan ng personal na pagbisita.

Aling mga regular na appointment ang dapat kong iiskedyul muli?

Kung sa pangkalahatan ay malusog ka, walang nalalapit na tungkol sa mga sintomas at may paparating na pisikal sa iyong tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga, okay lang na kanselahin ang appointment na iyon sa maikling panahon, sabi ni Fincher. Sinusubukan naming bigyan ang mga pasyente ng mga opsyon sa kanilang regular, regular na appointment, aniya. Ang ilang mga pasyente ay ayaw gumawa ng telehealth at sinabi, 'Pupunta ako upang makita ka at kunin ang aking mga lab kapag komportable ako.' Sa mga kasong ito, sinabi ni Fincher na ikaw o ang iyong doktor ay dapat makipag-ugnayan muli sa isang buwan upang makita kung nasaan ka o kung mayroon kang mga bagong sintomas.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Hindi kagyat mga pagbisita sa ngipin at ang paglilinis ay dapat na ipagpaliban, na nililimitahan ang mga appointment sa mga emerhensiya lamang. Mga regular na pagsusuri sa kanser para sa cervix, baga, dibdib o colon cancer ay maaari ding ipagpaliban — maliban kung nagkakaroon ka ng mga sintomas na maaaring magtaas ng pulang bandila, tulad ng bukol sa dibdib o dumi ng dugo, halimbawa. Sa kasong ito, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor, na maaaring mag-order ng pagsusuri sa pagsusuri. Kung kinansela ang iyong screening, tiyaking muling iiskedyul ito sa lalong madaling panahon kapag humina na ang mga paghihigpit sa iyong estado.

Anong mga pag-iingat ang dapat kong makita sa opisina ng doktor?

Kung pupunta ka upang makita ang iyong doktor para sa isang pisikal na pagbisita, sinabi ni Harris na tiyak na tumawag nang maaga at humingi ng patnubay. Maaaring sabihin sa iyo ng opisina o ospital ng doktor kung aling pinto ang papasok, kung ano ang dapat mong gawin kapag pumasok ka, at maaari ka nilang turuan tungkol sa proseso ng pag-check-in, sabi ni Harris. Inirerekomenda ko ang lahat na magsuot ng panakip sa mukha. Dapat ipagpatuloy ng bawat isa ang paghuhugas ng kanilang mga kamay [madalas]. At palaging manatiling anim na talampakan ang layo mula sa pinakamalapit na tao.

Advertisement

Sinusubukan ng maraming opisina ng mga doktor na i-configure ang mga waiting room kaya isang tao lang ang naroroon sa bawat pagkakataon, at ang bawat isa ay hindi bababa sa anim na talampakan ang pagitan sa pinakamababa. Ang ilang mga opisina ng mga doktor ay naglalagay pa nga ng mga X sa kanilang mga sahig bilang isang visual cue upang ipakita kung gaano kalayo ang anim na talampakan, sabi ni Harris.

Sinabi ni Fincher, ang internist, na sinusuri ng kanyang opisina ang mga pasyente. Kung papasok sila sa opisina, sasalubungin sila sa pintuan ng isang taong nag-screen sa kanila at nagsusuri ng kanilang temperatura, at tatanungin sila ng ilang mga tanong na may kaugnayan sa covid na kailangan nilang sagutin ng 'hindi'. Pagkatapos, at pagkatapos lamang, maaari silang pumasok sa opisina. Sa lobby man o sa isang silid, ang mga pasyente ay nananatiling malayo sa iba sa lahat ng oras. Kung ang sinuman ay hindi komportable na pumasok sa opisina, ang mga pasyente ay maaari ring magmaneho na lamang sa kanilang sasakyan, at makikita natin sila sa kanilang sasakyan kung sila ay mas komportable, sabi ni Fincher. Siya ay kukuha ng dugo para sa mga lab at magsasagawa ng pisikal na pagsusulit doon kung ninanais.

Para sa mga emergency na pagbisita, maghanap ng gabay sa pagdating. Ang CDC ay may ilang mga hakbang para sa mga pasyente na bumibisita sa mga setting ng ospital o ER, tulad ng mga visual na alerto sa mga pasukan na may pagtuturo sa kalinisan, maraming mga supply tulad ng sabon sa kamay, sanitizer na nakabatay sa alkohol, sabi ni Goodman. Dapat ding sinusuri ng mga emergency room ang mga pasyenteng may mga sintomas sa paghinga nang hiwalay sa mga walang sintomas.

Saan ka man pumunta, dapat na naroon ang mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan pagsubaybay sa kanilang sarili mga potensyal na sintomas na nauugnay sa covid bago ang bawat shift at pagsusuot ng naaangkop na mga maskara sa mukha o iba pa kaugnay na personal na kagamitan sa proteksiyon . Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para protektahan ang mga pasyente sa panahon ng pandemya, tumawag bago ka pumasok.

Si Birch ay isang mamamahayag na nakabase sa Michigan.

Ang iyong Buhay sa Bahay

Ang pinakamahusay na payo ng Post para sa pamumuhay sa panahon ng pandemya.

Kalusugan at Kaayusan: Ano ang dapat malaman bago ang iyong appointment sa bakuna | Mga tip sa malikhaing pagharap | Ano ang gagawin tungkol sa pagkapagod ng Zoom

Newsletter:

Pagiging Magulang: Patnubay para sa mga nabakunahang magulang at hindi pa nabakunahan na mga bata | Inihahanda ang mga bata para sa pagbabalik | Pagkapagod ng pagpapasya sa pandemya

Pagkain: Hapunan sa Minuto | Gamitin ang library bilang isang mahalagang (at libre) na mapagkukunan para sa mga cookbook, mga tool sa kusina at higit pa

Sining at Libangan: Sampung palabas sa TV na may mga twist na nakakataba | Bigyan ang folk rock duo na ito ng 27 minuto. Bibigyan ka nila ng musically heartbreaking na mundo.

ano ang nagiging sanhi ng bula ng pintura

Bahay at Hardin: Pagse-set up ng isang home workout space | Paano matulungan ang mga halaman na umunlad sa tagsibol | Mga solusyon para sa mga mantsa at mga gasgas

Paglalakbay: Mga bakuna at paglalakbay sa tag-araw — kung ano ang kailangang malaman ng mga pamilya | Magdamag na biyahe kasama ang iyong dalawang gulong na sasakyan

MagkomentoMga Komento Naglo-load ng Artikulo ng GiftOoutline...